คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

‘Oumuamua อาจเป็นดาวหาง ไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อย

'Oumuamua อาจเป็นดาวหาง ไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อย

เส้นทางของวัตถุผ่านระบบสุริยะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแรงโน้มถ่วงเท่านั้นผู้มาเยือนในอวกาศคนแรกที่รู้จักของระบบสุริยะอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิด มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าวัตถุที่เรียกว่า ‘โอมูอามูอา ซึ่งเข้าไปในระบบสุริยะจากส่วนที่ไม่รู้จักก่อนจะเบี่ยงออก เป็นดาวหาง ไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางมีน้ำแข็งและมีแนวโน้มที่จะล้อมรอบด้วยรัศมีของก๊าซและฝุ่นต่างจากดาวเคราะห์น้อย  นักดาราศาสตร์ไม่เห็นสัญญาณของรัศมีรอบๆ ‘Oumuamua ที่มีความยาวประมาณ 400 เมตร ดังนั้นผู้บุกรุกที่ค้นพบในเดือนตุลาคม 2560จึงถูกขนานนามว่าเป็นดาวเคราะห์น้อย...

Continue reading...